Huidtherapie Oss : De Praktijk

Locatie
De praktijk van Huid- en Oedeemtherapie Oss is gevestigd in het paramedisch centrum Ussen in Oss. Hier zitten ook meerdere paramedische beroepsbeoefenaars waardoor het multidisciplinair werken wordt gestimuleerd.

Bezoekersadres
Opaalweg 94, 5345 SB in Oss

Postadres
Opaalweg 94, 5345 SB in Oss

Werkwijze
In een intake gesprek wordt als eerste gevraagd wat uw hulpvraag is. Aan de hand daarvan zullen we een huidanalyse maken, waarna een behandelplan wordt gemaakt. Daarnaast bespreken we wat u zelf kunt doen om het resultaat van de behandeling te optimaliseren. Uiteindelijk is het een samenwerking waarin we beide ons steentje bijdragen. Ook kijken we dan naar uw verwachtingspatroon en wordt het beoogde resultaat met u besproken tezamen met het kostenplaatje. Hierbij is er alle ruimte voor al uw vragen.

Een afspraak maken
De praktijk huid- en oedeemtherapie Oss werkt uitsluitend op afspraak. Deze kan gemaakt worden via het contactformulier op de site of telefonisch. Mocht de telefoon niet direct beantwoordt worden, spreek dan vooral duidelijk uw naam, telefoonnummer en uw vraag in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Tarieven en zorgverzekering
Oedeemtherapie, littekenmassage, het aanmeten van steunkousen en bindweefselmassage worden vaak vergoed uit de aanvullende verzekering en soms zelfs onbeperkt uit de basisverzekering. Laserontharing, elektrische epilatie, camouflagetherapie, acnétherapie, coagulatie, microdermabrasie en chemische peelings worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Algemene voorwaarden

Niet nagekomen afspraken
Mocht het voorkomen dat u niet op een gemaakte afspraak kunt komen, dan dient u zich 24 uur (bij behandeling van de Light Sheer Diode Laser is dit 48 uur) van te voren af te melden. Dit kan uitsluitend gebeuren via e-mail of per telefoon. Dit dient ook in het weekend te gebeuren. Inspreken op de voicemail is ook voldoende, mits u correct en duidelijk uw naam, de datum van de afspraak en uw telefoonnummer ingesproken heeft. Indien u de afspraak later afmeldt of de afspraak vergeet, dan wordt het tarief van de behandeling geheel, dan wel gedeeltelijk bij u persoonlijk in rekening gebracht ongeacht de reden van annuleren. Dit geldt ook voor behandelingen die normaliter vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Privacy
Uw persoonlijke en medische gegevens worden altijd met zorg behandeld. Dit wil zeggen dat alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling inzage hebben in uw gegevens. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Klachtregeling
U kunt ervan uit gaan dat u met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld bij Huid- en oedeemtherapie Oss. Mocht er desondanks toch een klacht ontstaan, dan kunt u dit gerust kenbaar maken. In eerste instantie kunt u het beste een gesprek aangaan. Er zal dan worden geprobeerd om een oplossing te vinden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kunt u zich wenden tot de interne commissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze is te vinden via www.huidtherapie.nl. Deze commissie bemiddelt tussen huidtherapeut en patiënt. Mocht dit nog niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns via https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/.

Rechten en Plichten
Wanneer iemand de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst tussen deze twee partijen. Hierbij geldt de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staat beschreven dat u een aantal rechten en plichten heeft. Zo heeft u recht op het verkrijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook heeft u het recht om uw medisch dossier, wat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. Van de zorgverlener wordt verwacht de privacy van de patiënt te bewaren en te beschermen. Voor elk onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. Uit eindelijk beslist u als patiënt altijd zelf of er wel of niet wordt behandeld, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft u een aantal plichten. Zo moet u de zorgverlener zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte stellen van uw problematiek. Daarnaast is het een plicht van u om de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft echter het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van u als patiënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst van de huidtherapeut en de patiënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De praktijk Huid- en Oedeemtherapie Oss behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zijn inzichtelijk via de website en worden daar waar nodig schriftelijk gedeeld. Dit zal minimaal één maand voor de intreding van de nieuwe werking bekend gemaakt moeten worden. Indien u niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.