Merlijn Roex van der Aa
Merlijn Roex van der Aa

Locatie
De praktijk van Huid- en Oedeemtherapie Oss is gevestigd in Groepspraktijk de Lievekamp op de Molenstraat 70/72, 5341 GE te Oss. Hierdoor is er een fijne samenwerking met de huisartsen. Daarnaast zitten er meerdere paramedische beroepsbeoefenaars waardoor het multidisciplinair werken wordt gestimuleerd.

Bezoekersadres
Molenstraat 70, 5341 GE in Oss.

Postadres
Molenstraat 72, 5341 GE in Oss.Producten
Zoals u kunt lezen onder het kopje Huid(verzorging)adviezen en productadvies ben ik gespecialiseerd in huidadvies en productadvies. Hierbij is het van belang dat er gewerkt wordt met een goede productlijn.
Klik hier voor meer informatie over producten

Werkwijze
In een intake gesprek wordt besproken waar een bepaalde behandeling uit zal bestaan, met welk doel de behandeling is en het aantal behandelingen. Ook kijken we dan naar uw verwachtingspatroon en wordt het beoogde resultaat met u besproken tezamen met het kostenplaatje. Hierbij is er alle ruimte voor al uw vragen. Dan wordt in overleg met u de behandeling gestart, waarbij er ook wordt gekeken wat iemand zelf thuis kan doen om de behandeling te bevorderen of versnellen.

Een afspraak maken
De praktijk huid- en oedeemtherapie Oss werkt uitsluitend op afspraak. Deze kan gemaakt worden via het contactformulier op de site of telefonisch via het volgende telefoonnummer: 06 21 90 18 10. Mocht de telefoon niet direct beantwoordt worden, spreek dan vooral duidelijk uw naam, telefoonnummer en uw vraag in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Tarieven en zorgverzekering
Oedeemtherapie, littekenmassage, het aanmeten van steunkousen en bindweefselmassage worden vaak vergoed uit de aanvullende verzekering en soms zelfs onbeperkt uit de basisverzekering. Laserontharing, elektrische epilatie, camouflagetherapie, acnétherapie, coagulatie, microdermabrasie en chemische peelings worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen verwijzen wij u door naar uw eigen zorgverzekeraar.

Niet nagekomen afspraken
Mocht het voorkomen dat u niet op een gemaakte afspraak kunt komen, dan dient u 24 uur (bij behandeling van de Light Sheer Diode Laser is dit 48 uur) van te voor af te melden. Dit kan uitsluitend gebeuren via e-mail of per telefoon. Dit dient ook in het weekend te gebeuren. Inspreken op de voicemail is ook voldoende, mits u correct en duidelijk uw naam, de datum van de afspraak en uw telefoonnummer ingesproken heeft. Indien u de afspraak later afmeld of de afspraak vergeet, dan zal het tarief van de behandeling geheel, dan wel gedeeltelijk in rekening worden gebracht ongeacht de reden van annuleren. Deze kosten zullen dan bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor behandelingen die normaliter vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Privacy
Uw persoonlijke en medische gegevens worden altijd met zorg behandeld. Dit wil zeggen dat alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling inzage hebben in uw gegevens. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Klachtregeling
U kunt ervan uit gaan dat u met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld bij Huid- en oedeemtherapie Oss. Mocht er desondanks toch een klacht ontstaan, dan kunt u dit gerust kenbaar maken. In eerste instantie kunt u het beste een gesprek aangaan. Er zal dan geprobeerd worden om een oplossing te vinden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kunt u zich wenden tot de interne commissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze is te vinden via www.huidtherapie.nl. Deze commissie bemiddeld tussen huidtherapeut en patiënt. Mocht dit nog niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns via www.paramedisch.org.

Rechten en plichten
Wanneer iemand de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst tussen deze twee partijen. Hierbij geldt de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staat beschreven dat u een aantal rechten en plichten heeft. Zo heeft u recht op het verkrijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook heeft u het recht om uw medisch dossier, wat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. Van de zorgverlener wordt verwacht de privacy van de patiënt te bewaren en te beschermen. Voor elk onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. Uit eindelijk beslist u als patiënt altijd zelf of er wel of niet wordt behandeld, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft u een aantal plichten. Zo moet u de zorgverlener zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte stellen van uw problematiek. Daarnaast is het een plicht van u om de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft echter het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van u als patiënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst van de huidtherapeut en de patiënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De praktijk huid- en oedeemtherapie Oss behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis gebracht aan u. Dit zal minimaal één maand voor de intreding van de nieuwe werking bekend gemaakt moeten worden. Indien u niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.