Alles over

Huidtherapie

Huidtherapie is een para-medisch beroep waar voornamelijk een zieke of beschadigde huid behandeld wordt. Oedeemtherapie is hiervan een groot onderdeel is.

Het beroep huidtherapie
Huidtherapie is een para-medisch beroep waar voornamelijk een zieke of beschadigde huid behandeld wordt. Oedeemtherapie is hiervan een groot onderdeel is. De huidtherapeut behandelt meestal op verwijzing van een arts of specialist. Maar natuurlijk kunt u ook zelf vrijblijvend contact met mij opnemen. Het doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. De opleiding tot huidtherapeut bevat een 4-jarige HBO studie.

NVH
Een erkend huidtherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De NVH is een overkoepelende organisatie die de belangen van de huidtherapeuten behartigt en organiseert na- en bijscholing voor leden. Daarnaast bemiddelt de NVH bij klachten. Huid- en Oedeemtherapie Oss is aangesloten bij de NVH.

Kwaliteitsregister Paramedici
Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen moet een huidtherapeut zich altijd blijven bij- en nascholen. Het kwaliteitsregister controleert of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de AMvB ex artikel 34 wet BIG. Elke huidtherapeut is verplicht zich in te schrijven bij het kwaliteitsregister om de titel huidtherapeut te behouden. Ook Huid- en Oedeemtherapie Oss is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor huidtherapeuten.

Wet BIG
De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, geldt sinds 2003 voor huidtherapeuten, wat betekent dat huidtherapeut een beschermde titel is geworden. Deze titel mag alleen gevoerd worden als je staat ingeschreven in het register. Op deze manier is de deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren voor iedereen herkenbaar.

Wat klanten zeggen

Klantervaringen